Najúčinnejšie riešenie pre vodné usadeniny - chemické čistenie

Vo vodných a vykurovacích systémoch, kde sa prúdiaca voda ochladzuje a ohrieva, sa z vody postupne odstraňujú minerálne a organické látky. Napriek pridávaniu aditív na obmedzenie korózie a zabránenie usadzovaniu látok sa na vnútorných stenách potrubných systémov a zariadení počas dlhodobej prevádzky vytvárajú pevné usadeniny – inkrustácie. V oblastiach so zníženou cirkuláciou vody vzniká organický kal v dôsledku usadzovania organických látok a častíc pevného sedimentu. Sedimenty a kaly obmedzujú funkčnosť technologických zariadení a zvyšujú spotrebu energie. Najlepším riešením je pravidelné chemické čistenie a odstraňovanie vodných usadenín.

Ako funguje chemické čistenie sedimentov?

Aplikácia chemického kúpeľa vedie k okamžitému rozpusteniu pevných usadenín a kalov. Bezprostredne po chemickom čistení, ktoré odstráni inkrustáciu na stenách potrubí a zariadení, sa výrazne zlepší funkčnosť systému, či už ide o teplovodné, chladiace alebo vykurovacie systémy. Vďaka maximalizácii prenosu tepla a optimalizácii prietoku možno okamžite dosiahnuť úspory energie. Chemické čistenie tiež predlžuje životnosť vodných a vykurovacích systémov. Úspora energie a predĺžená životnosť systémov sa prejaví v návratnosti investície do jedného až troch rokov (v závislosti od typu systému).

Všetky problémy so sedimentmi rieši spoločnosť FAEX

Ak prevádzkujete technologické zariadenia, ktorých funkčnosť je ohrozená alebo už obmedzená tvorbou vodných usadenín, s dôverou sa obráťte na spoločnosť FAEX. Máme bohaté skúsenosti a nespočetné množstvo vynikajúcich referencií od spoločností z Českej a Slovenskej republiky, ktoré podnikajú v potravinárskom, chemickom, strojárskom a iných odvetviach. Zaoberáme sa chemickým čistením a odstraňovaním vodných usadenín v rôznych vykurovacích, vodných a chladiacich systémoch. Odstraňujeme vodný kameň z rozvodov vody, vykurovacích systémov, kotlov, výmenníkov tepla, chladiacich zariadení, ohrievačov, cievok indukčných pecí, chladiacich mikroveží, kotlov, parných generátorov a iných technologických zariadení.