Dezinfekcia vzduchu, povrchu a priestoru 

UV dezinfekcia je potrebná tam, kde sú zvýšené požiadavky na bakteriologickú čistotu povrchov a vzduchu, ako napr. v zdravotníctve alebo v potravinárskom priemysle . 

UV zariadenie na dezinfekciu vzduchu alebo povrchu vyrába naša spoločnosť podľa požiadaviek zákazníka tak, aby bolo kompatibilné s daným dopravníkom alebo iným zariadením.

Naše UV osvetľovače spoľahlivo fungujú v rôznych výrobných závodoch a prevádzkach.

  • Dezinfekcia povrchov potravín: knedlí, bagiet, jogurtov, pivových fliaš atď.
  • Dezinfekcia vnútorného vzduchu a osvetlených priestorov: ordinácie, čakárne, závodné kuchyne, potravinárske prevádzky atď.
  • Dezinfekcia prúdenia vzduchu: klimatizácia, skladovacie nádrže atď.

Technické údaje UV žiaričov na dezinfekciu vzduchu v miestnosti a povrchov

Typ

Stupeň ochrany

Napájanie

Germicídne trubice

Príkon

RAL AP 118

IP 65

230V/50Hz

1

18W

RAL AP 218

IP 65

230V/50Hz

2

36W

RAL AP 136

IP 65

230V/50Hz

1

36W

RAL AP 236

IP 65

230V/50Hz

2

72W